Aanmelden KNMT Visitaties

Wij vinden visitatie een belangrijk kwaliteitsinstrument. Daarom bieden wij een visitatietraject aan voor tandartsen en mondhygiƫnisten. Met dit formulier kun je je individueel of namens de praktijk aanmelden voor visitatie. Je wordt bezocht door een visitatiecommissie van 2 tandartsen of mondhygiƫnisten op je werkplek en krijgt daarmee een goed beeld van het niveau van de zorgverlening in je praktijk, de door jou geleverde kwaliteit en welke onderwerpen je aandacht vragen. Na ontvangst van dit formulier gaan wij de visitatie plannen. De visitatiedatum ligt tussen 9-15 weken na ontvangstdatum. In andere gevallen nemen wij met je van te voren contact op.

Kies voor de KNMT-visitatiedagen: Praktijkvisitatie

Kies voor de ZZP-visitatiedag: Individuele visitatie

Wil je eerst meer weten over de kosten? Kijk dan op onze webpagina www.knmt.nl/visitatie of vraag de kosten op bij ons secretariaat (visitatie@knmt.nl).

1
Start
2
Gegevens
3
Datum voorkeur
4
Deelnemers
5
Betaling

Stap 1/5: Start

Velden met een sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.