Aanmelden KNMT Visitatie

Wij vinden visitatie een belangrijk kwaliteitsinstrument. Daarom bieden wij een visitatietraject aan voor tandartsen en mondhygiƫnisten. Met dit formulier kunt u zich individueel of namens de praktijk aanmelden voor visitatie. U wordt bezocht door een visitatiecommissie van 2 tandartsen of mondhygiƫnisten op uw werkplek en krijgt daarmee een goed beeld van het niveau van de zorgverlening in uw praktijk, de door u geleverde kwaliteit en welke onderwerpen uw aandacht vragen. Na ontvangst van dit formulier gaan wij uw visitatie plannen. De visitatiedatum ligt tussen 9-15 weken na ontvangstdatum. In andere gevallen nemen wij met u van te voren contact op.
1
Start
2
Gegevens
3
Voorkeur
4
Datum kiezen
5
Deelnemers
6
Machtiging

Stap 1/6: Start